Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 56 Luật bán đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 8084/QĐ-CNVTQĐ; 8086/QĐ-CNVTQĐ về việc quyết định chủ trương thanh lý vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản hỏng không còn nhu cầu sử dụng theo đề xuất của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel;
Căn cứ Quyết định số 9294/QĐ-CNVTQĐ; 9602/QĐ-CNVTQĐ về việc phê duyệt giá bán và hình thức bán thanh lý tài sản cố định, vật tư, công cụ dụng cụ không còn nhu cầu sử dụng tại Tổng Công ty Mạng lưới Viettel,

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản thanh lý. Cụ thể như sau: 
1. Thông tin đơn vị có tài sản đấu giá:

 • Tên đơn vị: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel.
 • Địa chỉ: Tòa nhà Thái Bình - Lô B1C cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

 • Tên tài sản: Lô vật tư, thiết bị đã qua sử dụng, hỏng (thu hồi từ mạng lưới) không còn nhu cầu sử dụng.
 • Chi tiết số lượng tài sản: Bảng chi tiết đính kèm.
 • Giá khởi điểm bán đấu giá (đã bao gồm VAT): 4.100.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn tỷ một trăm triệu đồng chẵn). 

Lưu ý: Bán cho cả lô tài sản, đây là giá bán tại chỗ (tại các địa điểm để tài sản của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel), toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí phát sinh khác (nếu có) do bên mua chịu.
3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: 

 • Mọi tổ chức Đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
 • Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản nào có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại là đơn vị được lựa chọn. Trường hợp có từ 02 (hai) tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.
  • Ưu tiên 1: Tổ chức đấu giá có mức thù lao dịch vụ thấp hơn.
  • Ưu tiên 2: Xét tương quan giữa phương án đấu giá của hai đơn vị. Người có tài sản sẽ lựa chọn tổ chức đấu giá có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, phụ hợp với yêu cầu của người có tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, quy cách hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

 • Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính các ngày trừ Thứ bẩy, Chủ nhật) hoặc qua đường bưu điện từ ngày 17/11 đến 17h00 ngày 22/11/2023. Hồ sơ đến sau 17h00 ngày 22/11/2023 sẽ không được xét lựa chọn.
 • Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng Đầu tư – Tổng Công ty Mạng lưới Viettel. Địa chỉ: Tòa nhà Thái Bình – Ngõ 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (liên hệ số điện thoại: 0989.555.656).
 • Quy cách hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá bao gồm đầy đủ thông tin các tiêu chí, bố cục trình bày nội dung hồ sơ theo thứ tự các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá (quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) được đóng quyển có đầy đủ tài liệu hợp pháp chứng minh năng lực, để trong phong bì dán kín niêm phong.

Tổ chức đấu giá có bảng tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí nêu tại Mục I, II, III, IV, V theo nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá. Các tiêu chí chấm điểm không có tài liệu/hình ảnh chứng minh hợp pháp thì được xem như không có điểm ở tiêu chí đó. Tổng Công ty Mạng lưới Viettel không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký tham gia.

Chi tiết xem tại ĐÂY

Tin liên quan

Đấu thầu THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÔ 55 XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lô 55 xe ô tô đã qua sử dụng (theo thông báo mời lựa chọn tổ chức đấu giá số 5530/TB-CNVTQĐ ngày 20/5/2024)
Đấu thầu | Thứ ba, 04/06/2024
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe đã qua sử dụng
Lô 82 xe ô tô đã qua sử dụng, theo thông báo mời lựa chọn tổ chức đấu giá số 6454/TB-CNVTQĐ ngày 19/08/2023.
Đấu thầu | Thứ năm, 07/12/2023
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản đã qua sử dụng
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet) thông báo kết quả về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là lô vật tư, thiết bị đã qua sử dụng (thu hồi từ mạng lưới) không có nhu cầu sử dụng của Tổng Công ty VTNet cụ thể như sau.
Đấu thầu | Thứ năm, 23/11/2023
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản thanh lý.
Đấu thầu | Thứ năm, 26/10/2023
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là lô vật tư, thiết bị đã qua sử dụng (Thu hồi từ mạng lưới) không có nhu cầu sử dụng
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet) thông báo kết quả về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là lô vật tư, thiết bị đã qua sử dụng (thu hồi từ mạng lưới) không có nhu cầu sử dụng của Tổng Công ty VTNet cụ thể như sau:
Đấu thầu | Thứ hai, 16/10/2023
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản thanh lý.
Đấu thầu | Thứ năm, 14/09/2023
Xem thêm
Thư viện
THỜI GIAN TỪ
ĐẾN
CHỦ ĐỀ
Định dạng
Thư viện

Bộ lọc

công ty thành viên