I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

- Công ty đấu giá hợp danh số 05 - Quốc gia.

- Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 89,25 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối: Không

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM

TT

NỘI DUNG

Công ty đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia

TT dịch vụ bán đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn

Công ty đấu giá hợp danh Song Pha

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23

20

22

19

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11

11

11

11

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8

8

8

5

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

0

2

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1

0

0

0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1

1

1

1

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

17

18

20

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4

4

4

4

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4

2

3

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

4

1

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4

4

4

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3

3

3

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3

0

3

1

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

39

37

30

29

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)    

3

3

2

3

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) 

18

14

14

10

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

5

5

4

4

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

3

3

2

3

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

4

4

3

4

(tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

2

4

2

2

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

3

3

3

3

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1

1

0

0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

5

5

5

5

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

 

 

 

 

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5

5

5

5

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

0,25

4,92

0,5

0,42

1

Là tổ chức đấu giá tài sản có uy tín trực thuộc nhà nước và có trụ sở trên địa bàn Hà Nội

0

4

0

0

2

Trong phương án đấu giá có cam kết cử 1 đấu giá viên có thời gian hành nghề trên 6 năm đồng thời đấu giá viên này đã trực tiếp điều hành thành công ít nhất 25 phiên đấu giá/01 năm (trong vòng 03 năm từ năm 2019 đến năm 2021) cho phiên đấu giá này (có danh sách thống kê các phiên đấu giá do đấu giá viên này thực hiện)

0

0,5

0

0

3

Chi phí đấu giá đấu giá tài sản thấp nhất (chưa bao gồm thuế GTGT): gồm chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác cho việc đấu giá tài sản

0,25

0,42

0,5

0,42

Công thức tính điểm = Giá của đơn vị chào chi phí đấu giá thấp nhất (giá chưa có VAT) x 0,5 (điểm tối đa)/Giá của đơn vị mình chào chi phí đấu giá (chưa có VAT)

Tổng số điểm

89,25

83,92

75,5

73,42

Chi tiết xem tại ĐÂY.

Tin liên quan

Đấu thầu Thư mời tham gia đề xuất thu mua thanh lý tài sản Modem Router
Công ty TNHH Viettel – CHT (Viettel IDC) có nhu cầu Thanh lý lô thiết bị cụ thể như sau:
Đấu thầu | Thứ tư, 21/09/2022
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tháng 09/2022
Lô tài sản thanh lý gồm tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư tồn kho, hàng hóa đã qua sử dụng.
Đấu thầu | Thứ ba, 06/09/2022
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo lựa chọn đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Lô 40 xe ô tô đã qua sử dụng.
Đấu thầu | Thứ hai, 15/08/2022
Xem thêm
Đấu thầu Viettel IDC thanh lý thiết bị
Công ty TNHH Viettel – CHT (Viettel IDC) có nhu cầu thanh lý lô thiết bị cụ thể như sau.
Đấu thầu | Thứ ba, 05/07/2022
Xem thêm
Đấu thầu Thư mời tham gia đề xuất thu mua thanh lý thiết bị
Công ty TNHH Viettel – CHT (Viettel IDC) có nhu cầu Thanh lý lô thiết bị cụ thể như sau:
Đấu thầu | Thứ ba, 24/05/2022
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Về việc tổ chức bán đấu giá lô 29.993 đơn vị tài sản là vật tư, thiết bị đã qua sử dụng tồn kho.
Đấu thầu | Thứ năm, 05/05/2022
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lô 29.993 đơn vị tài sản là vật tư thiết bị đã qua sử dụng tồn kho.
Đấu thầu | Thứ tư, 23/03/2022
Xem thêm
Đấu thầu Dấu ấn đầu tư nước ngoài của Viettel
Sau 15 năm đầu tư ra nước ngoài, với bước chân đầu tiên ở Campuchia và giờ đã có mặt ở 10 quốc gia, Tập đoàn Viettel đã làm những điều mà rất ít công ty trên thế giới làm được.
Đấu thầu | Thứ năm, 01/04/2021
Xem thêm
Hoạt động kinh doanh CEO Viettel Lê Đăng Dũng: "Mọi quyết định của Viettel bây giờ đều dựa trên dữ liệu"
"Nói vui, hiện tôi vừa muốn tiếp tục là Viettel, vừa muốn là Alibaba. Làm được như thế thì Viettel sẽ bùng nổ".
Hoạt động kinh doanh | Chủ nhật, 14/02/2021
Xem thêm
Thư viện
THỜI GIAN TỪ
ĐẾN
CHỦ ĐỀ
Định dạng
Thư viện

Bộ lọc

công ty thành viên