Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông báo số 2825/TB-VTNet ngày 25/10/2023 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc lựa chọn tổ chức đấu giá,

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet) thông báo kết quả về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là lô vật tư, thiết bị đã qua sử dụng (thu hồi từ mạng lưới) không có nhu cầu sử dụng của Tổng Công ty VTNet cụ thể như sau:

I. Kết quả lựa chọn

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

  • Công ty Đấu giá Hợp danh Văn Lang
  • Địa chỉ: Số 39 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 95 điểm

Công ty Đấu giá Hợp Danh Văn Lang là đơn vị đáp ứng được các tiêu chí của Tổng Công ty VTNet đưa ra và đạt số điểm 95/100 điểm, cũng là đơn vị đã có kinh nghiệm đấu giá thành công cho các đơn vị viễn thông có tài sản thanh lý tính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 có mức chênh lệch giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm đạt tỷ lệ chênh lệch cao nhất, đồng thời Công ty Đấu giá Hợp Danh Văn Lang có mức giảm giá cao nhất cho thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không

II. Kết quả chấm điểm

TCT VTNet thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đơn vị tổ chức đấu giá được lựa chọn biết và thực hiện liên hệ Tổng Công ty VTNet lập thủ tục thương thảo, ký kết hợp đồng làm cơ sở thực hiện đấu giá tài sản, thời gian chậm nhất đến 24/11/2023.

Chi tiết xem tại ĐÂY

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan

Đấu thầu THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÔ 55 XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lô 55 xe ô tô đã qua sử dụng (theo thông báo mời lựa chọn tổ chức đấu giá số 5530/TB-CNVTQĐ ngày 20/5/2024)
Đấu thầu | Thứ ba, 04/06/2024
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe đã qua sử dụng
Lô 82 xe ô tô đã qua sử dụng, theo thông báo mời lựa chọn tổ chức đấu giá số 6454/TB-CNVTQĐ ngày 19/08/2023.
Đấu thầu | Thứ năm, 07/12/2023
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản thanh lý.
Đấu thầu | Thứ sáu, 17/11/2023
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản thanh lý.
Đấu thầu | Thứ năm, 26/10/2023
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là lô vật tư, thiết bị đã qua sử dụng (Thu hồi từ mạng lưới) không có nhu cầu sử dụng
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet) thông báo kết quả về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là lô vật tư, thiết bị đã qua sử dụng (thu hồi từ mạng lưới) không có nhu cầu sử dụng của Tổng Công ty VTNet cụ thể như sau:
Đấu thầu | Thứ hai, 16/10/2023
Xem thêm
Đấu thầu Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản thanh lý.
Đấu thầu | Thứ năm, 14/09/2023
Xem thêm
Thư viện
THỜI GIAN TỪ
ĐẾN
CHỦ ĐỀ
Định dạng
Thư viện

Bộ lọc

công ty thành viên