GIẢI PHÁP SỐ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Viettel tiên phong, chủ lực tạo dựng các nền tảng mở để các cá nhân và tổ chức... cùng nghiên cứu và phát triển, cộng hưởng cùng kiến tạo xã hội số.

Hệ thống quản lý CSDL hộ tịch điện tử

Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử được Viettel nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu Quản lý CSDL hộ tịch điện tử ...

Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử được Viettel nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu Quản lý CSDL hộ tịch điện tử của công dân (Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn,…) cho các cán bộ tư pháp hộ tịch tại các cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương theo đúng quy định của Luật hộ tịch Việt Nam.

Hệ thống thông tin Báo cáo quốc gia

Hệ thống thông tin Báo cáo quốc gia là giải pháp đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung cấp thông tin điều hành của cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền ...

Hệ thống thông tin Báo cáo quốc gia là giải pháp đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền; đồng thời giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan, tổ chức đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo áo và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

Giải pháp đảm bảo đảm bảo hoạt động báo cáo được thực hiện trực tuyến, thực hiện nhiều cấp cấp. Giải pháp có sự tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; các dữ liệu báo cáo được quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng hiệu quả. Mẫu biểu Báo cáo được tối đa hóa, phù hợp với yêu cầu báo cáo của từng cấp quản lý, phục vụ có hiệu quả hoạt động báo cáo trực tuyến.

Trung tâm điều hành thông minh

Phát triển đô thị thông minh và bền vững là mục tiêu của rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam ...

Phát triển đô thị thông minh và bền vững là mục tiêu của rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam hiện đã có khoảng 20 tỉnh/thành phố đã và đang triển khai các đề án về đô thị thông minh.

Trong khi đó, các Thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức như: hạ tầng thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, phương tiện giao thông tăng quá nhanh. Trong nội ô thành phố, đường sá trở nên quá tải, hệ thống giao thông công cộng kém hiệu quả…. Các nguồn lực để phát triển hạ tầng, kinh tế – xã hội, công nghệ cao còn thiếu.

Để giải quyết các vấn đề trên, Viettel đề xuất xây dựng Trung tâm điều hành thông minh đóng vai trò là bộ não tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động của thành phố thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu. Đồng thời Trung tâm sẽ phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của thành phố, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo và các cơ quan đơn vị.

Khung kiến trúc tổng thể ứng dụng CNTT

Khung kiến trúc tổng thể ứng dụng CNTT là sự mô tả tổng thể về giải pháp, hệ thống các ứng dụng CNTT của địa phương, của các Bộ ngành ...

Khung kiến trúc tổng thể ứng dụng CNTT là sự mô tả tổng thể về giải pháp, hệ thống các ứng dụng CNTT của địa phương, của các Bộ ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cách thức xây dựng và vận hành các ứng dụng này để hỗ trợ công tác chuyên môn nghiệp vụ hằng ngày của các địa phương, của các Bộ ngành, các tổ chức, doanh nghiệp một cách có hiệu quả, nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân / khách hàng và tổ chức, doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (viết tắt e-Cabinet) được xây dựng nhằm giảm thiểu khối lượng giấy tờ cồng kềnh ...

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (viết tắt e-Cabinet) được xây dựng nhằm giảm thiểu khối lượng giấy tờ cồng kềnh hiện đang phải sử dụng trong các cuộc họp, tiết kiệm thời gian họp và chi phí chuẩn bị cho mỗi cuộc họp, đồng thời giúp thông tin và nội dung họp được tất cả các thành viên tham gia cuộc họp tiếp cận một cách tường minh, trực diện.

Giải pháp tích hợp và chia sẻ dữ liệu của chính phủ

Giải pháp tích hợp và chia sẻ dữ liệu GSP (Government Service Platform) của Viettel là giải pháp nhằm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống CNTT ứng dụng cho Chính phủ điện tử, Smartcity ...

Giải pháp tích hợp và chia sẻ dữ liệu GSP (Government Service Platform) của Viettel là giải pháp nhằm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống CNTT ứng dụng cho Chính phủ điện tử, Smartcity. Đặc điểm và yêu cầu về giải pháp được quy định trong Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam Phiên bản 1.0 ban hành kèm theo Văn bản số 1178/BTT&TT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ TT&TT, và bao gồm 02 mức:

► Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP) nhằm kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin có quy mô quốc gia (bao gồm các hệ thống thông tin/CSDL quốc gia; kết nối giữa Bộ ngành, các tỉnh;…);

► Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP) nhằm kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ Bộ ngành/tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài.

Dịch vụ hành chính công

Dịch vụ hành chính công là ứng dụng CNTT trong xử lý các dịch vụ công gắn liền với chức năng quản lý nhà nước ...

Dịch vụ hành chính công là ứng dụng CNTT trong xử lý các dịch vụ công gắn liền với chức năng quản lý nhà nước nhằm đáp ứng với nhu cầu của người dân.

Dịch vụ hành chính công tuân theo các nghị định của chính phủ và bộ thông tin truyền thông:

► Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

► Văn bản hướng dẫn số 1725/BTTTT-UWDCNTT bộ thông tin truyền thông về hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử.

Hệ thống khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri

Hệ thống khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri là phần mềm hỗ trợ các nghiệp vụ dành cho Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND các cấp ...

Hệ thống khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri là phần mềm hỗ trợ các nghiệp vụ dành cho Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức. Các nghiệp vụ chính gồm: Quản lý kiến nghị cử tri, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo, quản lý tiếp công dân, quản lý văn bản ban hành.

Hệ thống Hải quan một cửa quốc gia

Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia (National Single Window) triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối Doanh nghiệp và các Bộ, Ngành tại Việt Nam trong việc cấp phép và các chứng từ...

Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia (National Single Window) triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối Doanh nghiệp và các Bộ, Ngành tại Việt Nam có liên quan trong việc cấp phép và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan để thông quan cho hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu/quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh.

Hệ thống quản lý và giám sát tàu cá

Hệ thống quản lý tàu cá có nhiệm vụ giám sát và quản lý tập trung hoạt động đánh bắt trên ngư trường của các tàu cá Việt Nam ...

Hệ thống quản lý tàu cá có nhiệm vụ giám sát và quản lý tập trung hoạt động đánh bắt trên ngư trường của các tàu cá Việt Nam, giúp Tổng cục thủy sản có thể giám sát vị trí tàu cá cũng như hoạt động đánh bắt cá của tàu thông qua nhật ký đánh bắt.

► Hệ thống bao gồm thiết bị đầu cuối VMS lắp đặt trên tàu và Trung tâm giám sát điều hành VMS tập trung.

► Kết nối giữa tàu và trung tâm sử dụng kết hợp giữa mạng vệ tinh (Iridium) và mạng GSM (GPRS/3G).

Hệ thống cảnh báo thiên tai

Hệ thống cảnh báo thiên tai là hệ thống cảnh báo khi có thiên tai xảy ra chẳng hạn như động đất, sóng thần, dịch bệnh … thông qua hệ thống Loa, Đèn công suất lớn ...

Hệ thống cảnh báo thiên tai là hệ thống cảnh báo khi có thiên tai xảy ra chẳng hạn như động đất, sóng thần, dịch bệnh … thông qua hệ thống Loa, Đèn công suất lớn.

Hệ thống nhận thông tin dự báo thiên tai từ viện vật lý địa cầu.

Thông tin được truyền về hệ thống quản lý điều khiển trạm cảnh báo thiên tai. Server sẽ gửi lệnh điều khiển tới thiết bị cảnh báo thiên tai thông qua 3 đường truyền là Ethernet, không dây (2G/3G) và đường truyền SMS. Thiết bị sẽ điều khiển loa đèn cảnh báo tới người dân.

HỆ THỐNG HỖ TRỢ, TƯ VẤN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA (Viettel Telehealth)

Hệ thống Hỗ trợ, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (Viettel Telehealth) là giải pháp cho phép các cán bộ y tế có thể tra cứu lịch sử khám bệnh ...

Hệ thống Hỗ trợ, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (Viettel Telehealth) là giải pháp ứng dụng CNTT và viễn thông cho phép các cán bộ y tế có thể tra cứu lịch sử khám bệnh, hình ảnh phim chụp và các kết quả xét nghiệm, từ đó đánh giá, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân ở các cơ sở y tế tuyến dưới. Telehealth đáp ứng đầy đủ 6 lĩnh vực của Bộ y tế, bao gồm 3 nhóm ứng dụng:

► Nhóm theo dõi từ xa: giúp các bác sĩ có thể phát hiện và đưa giải pháp can thiệp ngay khi người bệnh có những triệu chứng đầu tiên.

► Nhóm tương tác thời gian thực: giúp người bệnh có thể trao đổi, tương tác trực tiếp với bác sĩ và nhận được chỉ dẫn y khoa bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu.

► Nhóm lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh: giúp giảm thời gian và chi phí cho người bệnh phải đến gặp trực tiếp các bác sĩ chuyên khoa. Hiện nay, hệ thống đã được triển khai tại hơn 1.000 cơ sở y tế trên cả nước, kết nối hơn 27 bệnh viện tuyến trên.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN (Viettel-HIS)

Hệ thống quản lý bệnh viện Viettel – HIS phục vụ các bệnh viện tuyến Tỉnh/TP (đa khoa, chuyên khoa), bệnh viện tuyến quận/huyện, các bệnh viện tư nhân khác...

Hệ thống quản lý bệnh viện Viettel – HIS phục vụ các bệnh viện tuyến Tỉnh/TP (đa khoa, chuyên khoa), bệnh viện tuyến quận/huyện, các bệnh viện tư nhân khác, bao phủ toàn bộ các khâu từ đăng ký, khám bệnh, điều trị, viện phí, kho dược, cấp phát thuốc cho đến khi bệnh nhân xuất viện. Hệ thống đáp ứng và tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong khám chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Quản lý chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh; số hóa hầu hết các hồ sơ bệnh án chuyên khoa và các giấy tờ chuyên môn, hành chính. Hạn chế tối đa sử dụng giấy tờ viết tay, dễ dàng tra cứu thông tin.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ Y TẾ XÃ PHƯỜNG (HIS.LITE)

Hệ thống thông tin quản lý y tế xã/ phường HIS.LITE được xây dựng, phát triển theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT của Bộ Y tế ...

Hệ thống thông tin quản lý y tế xã/ phường HIS.LITE được xây dựng, phát triển theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Hệ thống giúp các trạm dễ dàng trong việc quản lý, khai thác dữ liệu để phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh, báo thống kê, sổ sách và các chương trình mục tiêu y tế của tuyến y tế xã/ phường, phòng khám, các trạm y tế cơ quan và các cơ sở khám chữa bệnh có quy mô nhỏ.

Hệ thống cho phép quản lý tổng thể, toàn diện và xuyên suốt hoạt động khám chữa bệnh và điều trị của bệnh nhân từ lúc vào viện, khám chữa bệnh, điều trị ngoại trú, hồ sơ bệnh án bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm, nội trú đến lúc xuất viện, quản lý dược, vật tư y tế, quản lý cận lâm sàng, mang lại khả năng tùy biến linh hoạt, đáp ứng nhanh và tối ưu quy trình nghiệp vụ, mang lại hiệu quả thực tế trong quản lý chuyên môn và điều hành của cơ sở y tế.

Hệ thống xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ và cơ sở dữ liệu tiên tiến với cơ sở hạ tầng hiện đại theo chuẩn quốc tế, được triển khai trên môi trường Internet giúp người dùng có thể truy xuất và quản lý dữ liệu mọi lúc, mọi nơi với cơ sở dữ liệu được quản lý tập trung, an toàn, bảo mật.

ỨNG DỤNG CNTT KẾT NỐI CƠ SỞ CUNG ỨNG THUỐC TOÀN QUỐC

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ...

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/8/2018 về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ cở cung ứng thuốc nhằm giúp giảm thiểu thủ tục giấy tờ thủ công; kiểm soát được thuốc kém chất lượng, thuốc nhái, thuốc không có xuất xứ; kiểm soát tình trạng bán thuốc không hóa đơn, không theo đơn, lạm dụng kháng sinh; kiểm soát được giá thuốc, số lượng thuốc, dự trù được thuốc toàn quốc...

Viettel phối hợp cùng Bộ Y tế xây dựng và triển khai Ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc toàn quốc với các thành phần: Hệ thống quản lý nhà thuốc; Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia; Cổng tra cứu trên web và ứng dụng tra cứu thuốc trên di động cho người dân, đồng thời cảnh báo thuốc kém chất lượng, thuốc giả tới cơ quan quản lý.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM (eCDS)

Hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm eCDS là hệ thống do Viettel phối hợp Bộ Y tế xây dựng theo Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo ...

Hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm eCDS là hệ thống do Viettel phối hợp Bộ Y tế xây dựng theo Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, triển khai toàn quốc nhằm phục vụ công tác báo cáo thống kê, quản lý giám sát các ca bệnh, ổ dịch 42 bệnh truyền nhiễm quy định.

Hệ thống giúp giám sát các bệnh truyền nhiễm ngay từ khi có ca nghi ngờ cho đến khi hoàn thành đóng ổ dịch, các số liệu báo cáo kịp thời, chính xác, thuận lợi cho công tác thống kê, phân tích dịch bệnh, giảm tải công việc thủ công, giấy tờ.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỐT RÉT (MMS)

Hệ thống quản lý sốt rét MMS là ứng dụng CNTT giúp thu thập đầy đủ thông tin, liên tục và có hệ thống về tình hình, chiều hướng của bệnh sốt rét, ...

Hệ thống quản lý sốt rét MMS là ứng dụng CNTT giúp thu thập đầy đủ thông tin, liên tục và có hệ thống về tình hình, chiều hướng của bệnh sốt rét, hỗ trợ đầy đủ các số liệu báo cáo, phân tích, giải thích từ đó cung cấp các thông tin cho lập kế hoạch, triển khai đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét. Tất cả hệ thống số liệu thông tin sốt rét được bắt đầu từ tuyến y tế xã, số liệu được tập hợp và xử lý với độ phức tạp khác nhau theo từng tuyến y tế (xã – huyện – tỉnh – trung ương).

HỆ THỐNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

Hệ thống thông tin giám định BHYT nối tất cả các cơ sở KCB BHYT với cơ quan BHXH qua internet ...

Hệ thống thông tin giám định BHYT nối tất cả các cơ sở KCB BHYT với cơ quan BHXH qua internet, bao gồm 3 hợp phần: Hệ thống Tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT; Hệ thống Giám định BHYT; Hệ thống Danh mục dùng chung. Riêng với Hệ thống Giám định BHYT, phần mềm giám định có chức năng phát hiện lỗi sai, “lọc” lỗi theo hệ thống trong hồ sơ đề nghị thanh toán của cơ sở KCB.

Phần mềm được xây dựng, cung cấp chức năng thống kê để phát hiện các lỗi này là cá biệt hay phổ biến, để có những điều chỉnh phù hợp.Hệ thống thông tin giám định BHYT được xây dựng với quy mô hiện đại, kết nối hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên cả nước, áp dụng tính năng giám định tự động, giúp cho công tác phân tích, tổng hợp thống kê tình hình KCB BHYT ở từng địa phương cũng như trên phạm vi toàn quốc nhanh, chuẩn xác; công tác điều hành quản lý qua đó kịp thời, sâu sát hơn.

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ (METHADONE)

Hệ thống thông tin quản lý điều trị Methadone là hệ thống CNTT do Viettel phối hợp Bộ Y tế xây dựng và triển khai toàn quốc ...

Hệ thống thông tin quản lý điều trị Methadone là hệ thống CNTT do Viettel phối hợp Bộ Y tế xây dựng và triển khai toàn quốc, nhằm quản lý toàn bộ người bệnh trên toàn quốc theo mã ID duy nhất và quá trình điều trị Methadone của cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát tới tuyến xã từ quản lý kho, cấp phát thuốc, tư vấn, xét nghiệm, báo cáo thống kê, …

Từ đó, giúp tin học hóa các công tác của cán bộ y tế, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thủ tục hành chính, giúp người bệnh thuận lợi khi tiếp cận điều trị và tuân thủ điều trị.

HỆ THỐNG HỒ SƠ SỨC KHỎE CÁ NHÂN

Hệ thống Hồ sơ sức khỏe là Hệ thống lõi trong quy hoạch ứng dụng CNTT ngành y tế, quản lý toàn bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe từng người dân trọn đời ...

Hệ thống Hồ sơ sức khỏe là Hệ thống lõi trong quy hoạch ứng dụng CNTT ngành y tế, quản lý toàn bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe từng người dân trọn đời (thông tin hành chính, tiền sử, lịch sử khám chữa bệnh, lịch sử tiêm chủng,….) Hệ thống liên thông, tích hợp thông tin từ hệ thống quản lý của cơ sở y tế các tuyến. Hệ thống vừa là đầu tiếp nhận cũng là đầu cung cấp thông tin cho các hệ thống y tế khác. Tạo môi trường tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn (khám chữa bệnh/tiêm chủng/dân số), giúp phục vụ các yêu cầu tra cứu, khai thác.

CỔNG THÔNG TIN TIÊM CHỦNG

Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia do Viettel phối hợp Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế xây dựng và triển khai nhằm cung cấp thông tin chính thống về kiến thức, an toàn tiêm chủng phục vụ người dân.

Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia do Viettel phối hợp Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế xây dựng và triển khai nhằm cung cấp thông tin chính thống về kiến thức, an toàn tiêm chủng phục vụ người dân.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TIÊM CHỦNG

Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia là hệ thống do Bộ Y tế phối hợp Viettel xây dựng và triển khai toàn quốc, phục vụ hơn 14.000 cơ sở tiêm chủng ...

Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia là hệ thống do Bộ Y tế phối hợp Viettel xây dựng và triển khai toàn quốc, phục vụ hơn 14.000 cơ sở tiêm chủng nhằm quản lý toàn bộ đối tượng tiêm chủng theo mã số ID duy nhất, quản lý quá trình tiêm chủng, kho vật tư vắc xin và lịch sử tiêm chủng từng cá nhân trọn đời. Hệ thống được xây dựng trên nền điện toán đám mây, an toàn bảo mật, số liệu trực quan theo thời gian thực.

SỔ TIÊM CHỦNG ĐIỆN TỬ

Sổ tiêm chủng điện tử là ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp bạn quản lý hồ sơ, lịch sử và kế hoạch tiêm chủng của bản thân và gia đình ...

Sổ tiêm chủng điện tử là ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp bạn quản lý hồ sơ, lịch sử và kế hoạch tiêm chủng của bản thân và gia đình, đồng bộ với dữ liệu quản lý tiêm chủng quốc gia và tích hợp công cụ nhắc lịch tự động.

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Mạng xã hội quản lý học tập trực tuyến ViettelStudy là giải pháp giúp các nhà giáo dục kết nối và cộng tác với học sinh và phụ huynh ...

Mạng xã hội quản lý học tập trực tuyến ViettelStudy là giải pháp giúp các nhà giáo dục kết nối và cộng tác với học sinh và phụ huynh. Giải pháp cho phép xây dựng cộng đồng người dùng giáo dục, tổ chức dạy và học tương tác trực tuyến, đăng và tải các nội dung liên quan đến giáo dục…

Mạng xã hội quản lý học tập trực tuyến ViettelStudy tạo môi trường học tập mới hứng thú, năng động, sáng tạo đối với học sinh; cho phép tương tác giữa các cơ sở giáo dục, tương tác học sinh, giáo viên, phụ huynh, ... hỗ trợ các thầy cô giáo có công cụ giúp đỡ học sinh giải đáp các thắc mắc liên quan đến bài học, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố, mở rộng kiến thức tại nhà, tăng cường khả năng tự học của học sinh.

SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

Sổ liên lạc điện tử SMS Edu là một dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT), mang lại cho khách hàng khả năng gửi/nhận thông tin ...

SMS Edu là một dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT), mang lại cho khách hàng khả năng gửi/nhận thông tin giữa các cán bộ, giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo, các bậc cha mẹ học sinh, các học sinh/học viên với nhau.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Hệ thống quản lý nhà trường viết tắt là SMAS – School Management System là một trong những hệ thống thuộc tổng thể giải pháp Ngành Giáo dục ...

Hệ thống quản lý nhà trường viết tắt là SMAS – School Management System là một trong những hệ thống thuộc tổng thể giải pháp Ngành Giáo dục được Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel triển khai áp dụng cho các cấp bao gồm: Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.

PHẦN MỀM SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Phần mềm Soạn giáo án điện tử Pro-Leasson là công cụ giúp giáo viên các trường xây dựng các bài giảng phục vụ cho việc giảng dạy ...

Phần mềm Soạn giáo án điện tử Pro-Leasson là công cụ giúp giáo viên các trường xây dựng các bài giảng phục vụ cho việc giảng dạy, khóa học theo đúng chuẩn quốc tế về E-Learning. Các tài liệu, bài giảng có thể được xuất bản theo nhiều định dạng để đưa lên các website học tập, các hệ thống quản lý nội dung học tập.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU CHI CHO HỌC SINH

Quản lý thu chi học sinh là phần mềm giúp nhà trường quản lý tốt việc thu – chi, khẩu phần ăn của từng nhóm học sinh cũng như cung cấp số liệu báo cáo nhanh chóng và chính xác.

Quản lý thu chi học sinh là phần mềm giúp nhà trường quản lý tốt việc thu – chi, khẩu phần ăn của từng nhóm học sinh cũng như cung cấp số liệu báo cáo nhanh chóng và chính xác.

HỆ THỐNG TUYỂN SINH ĐẦU CẤP

Hệ thống tuyển sinh liên thông (đầu cấp) là phần mềm nhằm tin học hóa công tác xét/thi tuyển sinh trực tuyến đầu cấp trên địa bàn thành phố ...

Hệ thống tuyển sinh liên thông (đầu cấp) là phần mềm nhằm tin học hóa công tác xét/thi tuyển sinh trực tuyến đầu cấp trên địa bàn thành phố. Hệ thống giúp tăng cường chất lượng công tác tuyển sinh, quy mô tuyển sinh, giảm số học sinh trái tuyến và đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học.

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục qua các tiêu chuẩn ...

Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục qua các tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục,… Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục giúp các cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học.

HỆ THỐNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH CHO GIÁO DỤC (Edumeet)

Hội nghị truyền hình cho Giáo dục Edumeet là dịch vụ chia sẻ âm thanh, hình ảnh, dữ liệu trình chiếu từ xa giữa các phòng họp ...

Hội nghị truyền hình cho Giáo dục Edumeet là dịch vụ chia sẻ âm thanh, hình ảnh, dữ liệu trình chiếu từ xa giữa các phòng họp với chất lượng hiển thị cao HD. Dịch vụ cho phép người dùng kết nối mọi lúc, mọi nơi với chi phí thấp.

epass - Dịch vụ thu phí tự động

Dịch vụ epass là hệ thống tính cước hiện đại bậc nhất thực hiện trừ tiền trực tiếp tại ví điện tử khi qua trạm BOT mà không cần nạp tiền trước vào TKGT.

Dịch vụ thu phí tự động ePass được áp dụng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) sử dụng sóng radio để nhận diện tự động phương tiện xe cơ giới khi đi qua trạm thu phí không dừng làn ETC. Thông qua thẻ định danh ePass dán trên phương tiện, dịch vụ ePass giúp phương tiện lưu thông qua trạm thu phí không phải dừng chờ thanh toán, giữ được tốc độ lưu thông ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Thu phí tự động đường bộ không dừng rất phổ biến trên thế giới, nhiều nước trong khu vực có hạ tầng giao thông và xã hội gần tương tự Việt Nam (như Malaysia, Indonesia, Philippine) đã triển khai trước. Quyết định 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thu phí tự không dừng tại tất cả các trạm BOT trên toàn quốc là tiền đề để VDTC triển khai dịch vụ thu phí ePass

Vé điện tử (e-Ticket)

Hệ thống vé điện tử là hệ thống cho phép khách hàng sử dụng thẻ vé điện tử thay thế cho vé giấy truyền thống khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển công cộng (Buýt, BRT, MRT).

Hệ thống vé điện tử là hệ thống cho phép khách hàng sử dụng thẻ vé điện tử thay thế cho vé giấy truyền thống khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển công cộng (Buýt, BRT, MRT).

Smart Motor

Giải pháp giám sát và chống trộm xe máy (Smart motor)

Giải pháp giám sát và chống trộm xe máy (Smart motor)

Smart Parking

Cung cấp thông tin thời gian thực về hiện trạng các bãi đỗ xe ...

► Cung cấp thông tin thời gian thực về hiện trạng các bãi đỗ xe.

► Cung cấp thông tin chính xác về điểm đỗ còn trống và đường đi tốt nhất theo khoảng cách có thể đi bộ.

► Cho phép các ứng dụng trên Smart phone và hệ thống giao thông sử dụng nhằm chỉ dẫn cho người dùng về một vị trí đỗ khả dụng.

V-tracking

Dịch vụ V-Tracking là dịch vụ quản lý, giám sát phương tiện vận tải thông qua mạng di động Viettel và hệ thống định vị toàn cầu GPS ...

Dịch vụ V-Tracking là dịch vụ quản lý, giám sát phương tiện vận tải thông qua mạng di động Viettel và hệ thống định vị toàn cầu GPS.

DỊCH VỤ V-TRACKING BAO GỒM:

► Thiết bị giám sát hành trình

► SIM Viettel lắp trong thiết bị

► Phần mềm giám sát, sử dụng thông qua website hoặc ứng dụng trên điện thoại (V-Tracking).

TVES.ONE

Hệ thống Giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TVES.ONE) là hệ thống tự động phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông ...

Hệ thống Giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TVES.ONE) là hệ thống tự động phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua phân tích dữ liệu từ hệ thống các camera và máy bắn tốc độ lắp đặt trên tuyến đường. Hỗ trợ cho công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng CSGT.

Dịch vụ chuyển phát Viettel Post

Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước - quốc tế. Ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp khách hàng có thể quản lý đơn hàng đơn giản và tiện lợi ...

Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước - quốc tế.

Ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp khách hàng có thể quản lý đơn hàng đơn giản và tiện lợi, theo dõi quá trình giao hàng, tính cước phí chính xác. Đến tháng 10/2019, ứng dụng đã đạt 1 triệu người dùng.

  • Chiếm 25% thị phần chuyển phát toàn quốc
  • Mạng lưới cung cấp dịch vụ tại 100% tỉnh thành trên cả nước
  • Mở rộng kinh doanh dịch vụ vận chuyển tại Campuchia và Myanmar

Nền tảng công nghệ đa dịch vụ MyGo

Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước - quốc tế. Ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp khách hàng có thể quản lý đơn hàng đơn giản và tiện lợi ...

Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước - quốc tế.

Ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp khách hàng có thể quản lý đơn hàng đơn giản và tiện lợi, theo dõi quá trình giao hàng, tính cước phí chính xác.

Đến tháng 10/2019, ứng dụng đã đạt 1 triệu người dùng.

Sàn TMĐT Vỏ Sò

Vỏ Sò - Sàn TMĐT hướng đến giá trị nông sản Việt

Vỏ Sò - Sàn TMĐT hướng đến giá trị nông sản Việt

Voso.vn là sàn TMĐT cung cấp và đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa trong nước và quốc tế. Điểm đặc biệt của Vỏ Sò là hướng đến việc cung ứng các đặc sản vùng miền, thúc đẩy chuỗi giá trị về nông nghiệp địa phương tại Việt Nam.

Các hàng hóa, dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên website chính thức bao gồm: Hàng điện tử, gia dụng; Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng; Ô tô, xe máy, xe đạp; Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe; Công nghiệp, xây dựng; Thiết bị nội thất, ngoại thất; Sách, văn phòng phẩm; Hoa, quà tặng, đồ chơi; Thực phẩm, đồ uống; Dịch vụ lưu trú và du lịch.

Trong tương lai, Vỏ Sò hướng tới trở thành Sàn giao dịch thương mại điện tử số 1 tại Việt Nam.

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel là đơn vị toàn quyền sở hữu hợp pháp và cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử voso.vn.

Tin tức

Video

công ty thành viên