Tìm kiếm
196.650

tỷ đồng là con số doanh thu năm 2014 của Viettel

42.200

tỷ đồng là con số lợi nhuận trước thuế của Viettel năm 2014

16.000

Năm 2014, Viettel là tập đoàn nộp ngân sách nhà nước số 1 Việt Nam, với 16.000 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước

293.500

là tổng km cáp quang của Viettel trên toàn thế giới, đủ để quấn quanh 7 vòng Trái đất

11.500

là km cáp ngầm của Viettel trên toàn thế giới, đủ để quấn quanh vòng Mặt trăng

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

Địa chỉ: Tòa nhà Thái Bình, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
T: 046.2685566
F: 046.2660069
 
Tổng Giám đốc: Nguyễn Thanh Nam
 
Cung cấp:
Triển khai, xây dựng hạ tầng mạng lưới viễn thông, truyền tải và CNTT.
Hoạch định, quy hoạch, thiết kế kiến trúc mạng lưới viễn thông, truyền tải, CNTT.
Quản lý, khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông, truyền tải và CNTT.
Tối ưu nâng cao chất lượng mạng lưới.
  
Ưu thế:
Công ty có hạ tầng viễn thông lớn nhất 3 nước Đông Dương.
Đường trục Bắc Nam vững chắc, vu hồi 1+3 về cáp và thiết bị với dung lượng hiện tại 320 Gbps.
Dung lượng mạng 10Gb/s.
Vùng phủ cáp quạng lớn nhất Việt Nam với tổng chiều dài cáp quang trên 140.000 km phủ sâu xuống đến huyện và xã