Tìm kiếm
10,8

tỷ USD là con số doanh thu năm 2015 của Viettel

293.500

là tổng km cáp quang của Viettel trên toàn thế giới, đủ để quấn quanh 7 vòng Trái đất

11.500

là km cáp ngầm của Viettel trên toàn thế giới, đủ để quấn quanh vòng Mặt trăng

42.600

là số trạm BTS của Viettel trên toàn thế giới, đủ để xếp thành một vòng quanh trái đất khi đặt mỗi trạm cách nhau 1km

1,2

tỷ USD là doanh thu Viettel ở nước ngoài, gần bằng GDP của Đông Timor

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

Địa chỉ: Tòa nhà Thái Bình, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
T: 046.2685566
F: 046.2660069
 
Tổng Giám đốc: Nguyễn Thanh Nam
 
Cung cấp:
Triển khai, xây dựng hạ tầng mạng lưới viễn thông, truyền tải và CNTT.
Hoạch định, quy hoạch, thiết kế kiến trúc mạng lưới viễn thông, truyền tải, CNTT.
Quản lý, khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông, truyền tải và CNTT.
Tối ưu nâng cao chất lượng mạng lưới.
  
Ưu thế:
Công ty có hạ tầng viễn thông lớn nhất 3 nước Đông Dương.
Đường trục Bắc Nam vững chắc, vu hồi 1+3 về cáp và thiết bị với dung lượng hiện tại 320 Gbps.
Dung lượng mạng 10Gb/s.
Vùng phủ cáp quạng lớn nhất Việt Nam với tổng chiều dài cáp quang trên 140.000 km phủ sâu xuống đến huyện và xã